DUNAV 1245 su osnovali građani, dana 10. 10. 2015. Godine, a vodi ga Upravni odbor. Udruženje radi u skladu sa strateškom orjentacijom.

Građani i građanke, članovi Udruženja ulažu svoje vreme, znanje i veštine u aktivnosti koje vode ka konkretnim ciljevima.

Udruženje radi na podizanju kapaciteta članova za aktivno delovanje na lokalnom i regionalnom nivou.Svoje aktivnosti planira u skladu sa Strateškim planom i istraživanjima i to radi na transparentan način. Koristimo prednosti nacionalnih i transnacionalnih partnerstava i umrežavanja. Želimo da kapacitet Udruženja odražava snagu, efikasnost, uticaj i održivost. Razvijamo i promovišemo vrednosti partnerstava, inovativnih usluga i razmenjujemo primere dobre prakse.

DUNAV 1245 je član međunarodne organizacije „ALDA“ kao i član LAG „Fruška Gora – Dunav“.

Dunav 1245 podrzava:

-planski razvoj

-građansko učešće u planiranju i odlučivanju

-projektni pristup finansiranju (na svim nivoima)

-učešće lokalnih aktera

-državne šeme podrške lokalnom razvoju (kreditiranje, IPARD Program, razvojni fondovi..)

Tim

rajko

Rajko Marinković
predsednik udruženja

brigita

Brigita Dimitrijević
predsednica Skupštine udruženja

irena

Irena Bjelić
član Upravnog odbora

Nebojša Gavrilović
član Upravnog odbora

Jelena Petrović
član Upravnog odbora

Radovan Mišić
član Upravnog odbora

neda

Neda Brajenović
predsednica Nadzornog odbora

Josip Varga
član Nadzornog odbora

Dejan Gluvačević
direktor sektora za upravljanje projektima