DUNAV 1245 su osnovali građani, dana 10. 10. 2015. Godine, a vodi ga Upravni odbor. Udruženje radi u skladu sa strateškom orjentacijom.

Građani i građanke, članovi Udruženja ulažu svoje vreme, znanje i veštine u aktivnosti koje vode ka konkretnim ciljevima.

Udruženje radi na podizanju kapaciteta članova za aktivno delovanje na lokalnom i regionalnom nivou.Svoje aktivnosti planira u skladu sa Strateškim planom i istraživanjima i to radi na transparentan način. Koristimo prednosti nacionalnih i transnacionalnih partnerstava i umrežavanja. Želimo da kapacitet Udruženja odražava snagu, efikasnost, uticaj i održivost. Razvijamo i promovišemo vrednosti partnerstava, inovativnih usluga i razmenjujemo primere dobre prakse.

DUNAV 1245 je član međunarodne organizacije „ALDA“ kao i član LAG „Fruška Gora – Dunav“.

Dunav 1245 podrzava:

-planski razvoj

-građansko učešće u planiranju i odlučivanju

-projektni pristup finansiranju (na svim nivoima)

-učešće lokalnih aktera

-državne šeme podrške lokalnom razvoju (kreditiranje, IPARD Program, razvojni fondovi..)

T I M DUNAV 1245

Rajko

Rajko Marinković
predsednik Udruženja

IrenaIrena Bijelić
član Upravnog odbora
JelenaJelena Petrović
član Upravnog odbora
DejanDejan Gluvačević
član Upravnog odbora
RadovanMisicRadovan Mišić
član Upravnog odbora
BrigitaBrigita Dimitrijević
predsednica Skupštine
NedaNeda Brajenović
predsednica Nadzornog odbora