Udruženje Dunav 1245 je u svojstvu partnera, u 2017. godini prihvaćeno na 2 projekta:

1) Zemlja: Francuska; organizacija: ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE; naziv projekta: While Innovating and Strenghtening Europe; vrednost projekta: 150.000 eura

2) Zemlja: Hrvatska; organizacija: Lokalna akcijska grupa ‘Prigorje-Zagorje’; naziv projekta: „Small municipalities against Euroscepticism – SMUG EU“ (hrv. Male općine protiv euroskepticizma); vrednost projekta: 135.000 eura.

Dunav 1245 u projektu u Hrvatskoj je partner zajedno sa opštinom Sremski Karlovci, a u projektu u Francuskoj nastupa samostalno.

Obaveštenje o rezultatima selekcije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dobila je obaveštenje o rezultatima selekcije u okviru programa „Evropa za građane i građanke” za mere Bratimlјenje gradova i Mreže gradova.

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE – EVROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA Danilovgrad 26-28.05.2017.

Delegacija našeg udruženja bila je u poseti Danilovgradu kako bi prisustvovali održavanju ovog seminara.

Poseta Sloveniji - Novo Mesto 16.- 17. 03. 2017.

Članovi Dunava 1245 su uzeli učešće u dvodnevnoj poseti delegacije LAG Fruška gora-Dunav slovenačkim partnerima iz Regionalne razvojne agencije, Lokalne akcione grupe Doljenjska i Bela Krajina i GRM (Centar biotehnike i turizma), kao i udruženja DRPD u Novom Mestu.