Dunav 1245 u poseti Novom Mestu u Sloveniji, u okviru projekta "Europe is Cool"

euIsCoolFinal1a

U cilju upoznavanja sa iskustvima partnerskih udruženja iz regiona i Evrope u vezi sa aktivnim učešćem građana u rešavanju problema lokalne zajednice, četvoročlana delegacija Udruženja Dunav 1245 iz Sremski Karlovaca prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji u okviru projekta „Europe is cool“ koja je održana u Novom Mestu, Slovenija između 12-15 juna 2019.

euIsCoolFinal2a

Na samoj konferenciji je kroz tri perspektive, teorijsku, praktičnu i političku, razmatran problem integracije migranata u savremeno evropsko društvo. Istupanje gospođe Marine Lukšić Hacin je imalo za cilj da predstavi teorijske i sociološke aspekte migratornih kretanja. Razgovaralo se o razlikama koje principi multikulturalnosti i interkulturalnosti i o potrebi odbacivanja kulturalizma kao jedne vrste rasizma kako bi ljudi različitog nasleđa bili integrisani u jedinstvenu zajednicu.

euIsCoolFinal3a

Sa praktičnim iskustvima delovanja prema migrantskoj zajednici, delegacija Udruženja imala je prilike da se upozna u Udruženju „Slovenska filantropija“ kao i na Institutu za migracije pri Slovenačkoj akademiji nauka i umetnosti.

euIsCoolFinal4a

U Udruženju „Slovenska filantropija“ - naši članovi su se upoznali sa programima koju sprovodi ova organizacija. Slovenska filantropija je aktivna na polju promocije dobrovoljnog rada, uključivanju migranata u slovenačko društvo, na polju međugeneracijske i međunarodne saradnje kao i na polju pružanja usluge „pro bono“ ambulante – lekarske pomoći ljudima bez socijalne zaštite.

euIsCoolFinal5a

Sve ove programe sprovodi oko 50 zaposlenih i oko 550 dobrovoljaca, a godišnji budzet Udruženja je oko 1,2 miliona evra. Većinu sredstava, oko 65%, obezbeđuje slovenačka država dok se preostali deo finansira iz evropskih fondova, donacija, prodaje i saradnje sa društveno odgovornim firmama. U Instititu za migracije Slovenačke akademije nauka i umetnosti, dr Jure Gombač je predstavio praktična iskustva i naglasio da slovenačko društvo teško integriše strance. Razlog tome su jezičke barijere, kulturološke predrasude, kao i neusaglašenost sa potrebama domaće privrede, ali i očekivanjima pridošlica. Kao primer pozitivnog iskustva, učesnici konferencije su posetili Trubarjevu ulicu u Ljubljani u kojoj je osmišljen program aktivne integracije stranaca kroz pomoć preduzetništvu na bazi njihove međusobne saradnje.

euIsCoolFinal6a

Opštu, političku perspektivu problema migratornih kretanja je predstavio novoizabrani slovenački predstavnik u Evropskom parlametnu dr Milan Brglez. Govoreći iz perspektive političara socijaldemokratske orjentacije, on je naglasio potrebu jačanja solidarnosti između različitih evropskih društava kako bi integracija pridošlica bila uspešnija i kako bi rezultiralo jačanjem evropskog projekta.

Pored integracije stranaca, teme o kojima se razgovaralo su očuvanje kulturne baštine i njen značaj za Evropu, kao i obilazak rekonstruisanog centra Novog Mesta koje sad predstavlja izuzetnu ambijentalnu celinu. Doktor Vedrana Vidrih Perko je održala zanimljivu prezentaciju značaja evropskog kulturnog nasleđa i naglasila da evropsku kulturu treba posmatrati integralno kako bi ona zaista bila faktor integracija a ne podela, dok je dr Tomaž Slak sa Arihitektonskog fakulteta kroz šetnju centrom Novog Mesta a na primerima rekonstruisanih građevina i ambijentalnih celina opisao primenu novih tehnologija u zaštiti starih arhitektonskih celina.

Poslednjeg dana boravka u Novom Mestu, predstavnici Udruženja Dunav 1245 su prezentovali Sremske Karlovce na Međunarodnom sajmu kulture i kulinarstva, manifestaciji koja se održavala u Novom Mestu. Cilj sajma kulture i kulinarstva jeste upoznavanje slovenačke javnosti sa tradicijom i običajima i turističkim potencijalima različitih destinacija. Naša delegacija u sastavu Radovan Mišić, Brankica Gavrilović, Josip Varga i Nebojša Gavrilović imala je zapaženo učešće.