Dobro došli

Aktuelnosti

DUNAV 1245 VODEĆI PARTNER NA PROJEKTU

Obavešteni smo da je odobren projekat „European Axis West-East“ pod brojem No 609052-CITIZ-1-2019-1-RS-CITIZ-TT u okviru Programa Evropa za građane i da će biti sufinansiran od strane EU. Na projektu učestvuje 10 partnera iz 5 Evropskih država. Očekujemo Ugovor o grantu i radujemo se realizaciji projektnih aktivnosti uz želju da se predstavimo kao dobri domaćini ...

Dunav 1245 u poseti Novom Mestu u Sloveniji, u okviru projekta "Europe is Cool"

U cilju upoznavanja sa iskustvima partnerskih udruženja iz regiona i Evrope u vezi sa aktivnim učešćem građana u rešavanju problema lokalne zajednice, četvoročlana delegacija Udruženja Dunav 1245 iz Sremski Karlovaca prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji u okviru projekta „Europe is cool“ koja je održana u Novom Mestu, Slovenija između 12-15 juna 2019.

PROJEKTNA AKTIVNOST U OKVIRU PROJEKTA "EUROPE IS COOL" U SREMSKIM KARLOVCIMA

U Sremskim Karlovcima u prostorijama udruženja „Dunav 1245“, 02. Juna 2019 održana je aktivnost u sklopu projekta EUROPE IS COOL, radionica , EU ACT – javna debata na temu potencijalnih rešenja za probleme EU i osmišljavanje scenarija za budućnost EU .

Projekti

Partneri