Dobro došli

Aktuelnosti

Realizovan projekat “Evropska Osa Zapad-Istok”

U okviru projekta European AWE, organizovano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za učešće građana u izradi evropskih politika. Na sastancima je radilo više od 360 građana iz 5 zemalja Evropske Unije i zemalja kandidata za ulazak u EU...

Projekti

Partneri