POSLOVNO UDRUŽENJE POSLODAVACA „UNIJA ČAČAK 2000“ U POSETI NAŠEM UDRUŽENJU

unijaCacak8

Predstavmici Strukovne sekcije za poljoprivredu Poslovnog udruženja poslodavaca „UNIJA ČAČAK 2000“ zajedno sa predstavnicima Uprave za Lokolani ekonomski razvoj Grada Čačak, došli su nam 14. aprila 2019. u najavljenu posetu, sa željom da im predstavimo rad našeg Udruženja sa posebnim osvrtom na naše učešće u formiranju Lokalne akcijske grupe „Fruška Gora – Dunav“ koja obuhvata teritoriju četiri opštine.

unijaCacak7

Ispred našeg Udruženja goste su dočekali Rajko Marinković, Dejan Gluvačević, Nebojša Gavrilović i Neda Brajenović.

unijaCacak2

Goste je predstavio direktor Adam Zimonjić. Nakon međusobnog upoznavanja razmenili smo informacije o iskustvima u apliciranju ka međunarodnim fondovima kao i mogućnostima korišćenja sredstava IPARD fonda kroz stvaranje Partnerstava za ruralni razvoj u skladu sa nacionalnim propisima. Gospodin Vlaja Papić predstavnik Grada Čačka predstavio je aktivnosti koje čine u formiranju Partnerstva za ruralni razvoj koje bi obuhvatilo deo Grada Čačka i deo Opštine Gornji Milanovac.

unijaCacak1

Prepoznali smo mogućnosti za međusobnu saradnju i u tom smislu dogovorili da u narednom periodu pripremimo i potpišemo Protokol o međusobnoj saradnji.

unijaCacak3