Realizovani projekti

Projekat: “United in Culture in EU”
Program: Evropa za građane
Trajanje projekta:7. - 9. septembra 2018.
Vodeći parntner: KUD “Anka Ošpuh” Ludbreg, Hrvatska;
Učešće: partner na projektu
Vrednost projekta: 16.630 eur

Projekat: “Putevima EU”
Program: Evropa za građane
Trajanje projekta: 17 meseci, jul 2016 – novembar 2017
Vodeći parntner: Općina Erdut, Hrvatska;
Učešće: partner na projektu
Vrednost projekta: 107.500 eur

Projekat: „Izgradnјa međunarodnog pristana u Sremskim Karlovcima – novi izazov i šansa za razvoj turizma u Sremskim Karlovcima“
Program: Dodela bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/ udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini Sekretarijata za privredu, turizam i ravnopravnost polova
Trajanje projekta: 4 meseca, septembar – decembar 2016.
Nosilac: Udruženje „Dunav 1245“, Srbija;
Vrednost projekta: 194.000 dinara

Projekat: „Jačanje kapaciteta za građansko učešće u ravoju opštine Sremski Karlovci“
Program: Opština Sremski Karlovci, podrška NVO sektoru
Trajanje projekta: 3 meseca, januar – mart 2016.
Nosilac: Udruženje „Dunav 1245“, Srbija;
Vrednost projekta: 120.000 dinara