„DUNAV 1245“ U NOVOM MESTU , SLOVENIJA

smug5d11.png

Održan je peti događaj u sklopu projekta „SMUG“ („Male opštine protiv euroskepticizma“) u Novom Mestu, Slovenija 7. i 8. decembra 2018 godine.

smug5d2

Iz Srbije učesnici su bili predstavnici Opštine Sremski Karlovci i udruženja građana „Dunav 1245“. Omogućili smo učenicima Karlovačke gimnazije I predstavnicima udruženja “Društvo za negovanje tradicija I razvoj Sremskih Karlovaca”, “Kolo srpskih sestara” i “Centar za afirmaciju slobodne misli” iz Sremskih Karlovaca da učestvuju u događaju, upoznaju se sa inostranim partnerima, stvore nove kontakte za saradnju. Na ovaj način smo razvili i međusobnu saradnju lokalnih aktera.

smug5d8

Događaj je okupio preko 100 učesnika iz devet evropskih zemalja (Slovenija, Rumunija, Makedonija, Mađarska, Bugarska, Latvia, Portugalija, Hrvatska i Srbija), bilo je mnogo diskusija, razmena iskustava i druženja na međunarodnom nivou.

smug5d12.png

U ranim jutarnjim satima pre početka rada upriličen je sastanak naših i predstavnika grada Novog Mesta i Regionalnog razvojnog Centra Novo Mesto (predstavlja 22 Opštine iz tog dela Slovenije) na kome smo mi predstavili projektnu ideju za zajedničko učešće na Programu HORIZON 2020 . Dogovoreni su dalji koraci, radimo na razradi ideje i okupljanju relevantnih partnera iz drugih zemalja.

smug5d4.png

Prvog dana učesnike je pozdravio gospodin Boštjan Groebler zamenik gradonačelnika Novog Mesta i gospodin Dragutin Hendelja potpresdsednik LAG-a PRIZAG-a.

smug5d5.png

Nakon kratkog uvoda u projekat i rezultata prethodnih događaja , prezentaciju o EU i Sloveniji održao je dr Milan Brglez potpredsednik odbora Narodne skupštine za Evropsku uniju i predsdnik Narodne skupštine.

smug5d7.png

Nakon kratkog uvoda u projekat i rezultata prethodnih događaja , prezentaciju o EU i Sloveniji održao je dr Milan Brglez potpredsednik odbora Narodne skupštine za Evropsku uniju i predsdnik Narodne skupštine.

smug5d1.png

Zatim je održana konferencija za štampu i radionica „Neka se čuje glas“. Učesnici su podeljeni u četiri grupe:

  • 1. grupa na temu „Šta možemo učiniti za bolju EU“
  • 2. grupa na temu „Šta nam treba kao građanima EU“
  • 3. grupa na temu „Kako se boriti protiv euroskepticizma“
  • 4. grupa na temu „Evroskepticizam kod novih članova, starih članova i onih koji nisu članovi“
Sve grupe su imale zanimljive diskusije o navedenim pitanjima.

smug5d3.png

Posle podne učesnici su posetili Dolenjski muzej koji izgrađen uz pomoć sredstava EU.

smug5d6.png

Drugog dana održane su prezentacije udruženja Društvo Machovog nasleđa Gorjanci, Zavod za migracije Slovenije i Nefiks. Sve organizacije aktivno rade na projektima i EU fondovima.

smug5d9.png

Poslednja radionica „Dizajniranje kampanje za eurooptimizam“ održana je kao Vorld Cafe. Učesnici su iznosili različita medijska i marketinška rešenja koja se mogu koristiti za uspostavljanje evrooptimizma.

smug5d16.png

Nakon rezimiranja rezultata, upriličena je poseta GRM u Centru za biotehnologiju i turizam.