Vesti

18. novembra 2016.

Realizacija predstojeće konferencije "Prava građana u EU" u Sremskim Karlovcima

logo

Održan je sastanak UO udruženja "Dunav 1245" na temu realizacije konferencije "Prava građana u EU" u okviru projekta "Putevima EU".

Na osnovu sastanka održanog sa predstavnicima EU Info Pointa, možemo očekivati da će predstavnici Euro Info Pointa iz Novog Sada biti naši gosti i stručna podrška tokom rada na Konferenciji.

Utvrđene su forme i usaglašeni svi dokumenti koje je potrebno odštampati za potrebe Konferencije. Moderatorima je distribuiran video i materijal za prezentacije izvorno urađen od strane EU. Dogovorena je koncepcija moderacije i izlaganja tokom rada panela sa građanima.


3. novembra 2016.

U poseti Euro Info Pointu (EUIP) u Novom Sadu

eupoint

Predstavnici udruženja "Dunav 1245" i opštine Sremski Karlovci su posetili EUIP sa ciljem razmatranja njihovog eventualnog učešća i stručne podrške tokom realizacije Programa konferencije "Prava građana u EU" koja se održava 9-11. decembra 2016. u Sremskim Karlovcima u okviru projekta "Putevima EU".

Ova podrška je dobijena i možemo očekivati da će predstavnici Euro Info Pointa iz Novog Sada biti naši gosti i stručna podrška tokom rada na Konferenciji.

Euro Info Point je deo mreže sa preko 350 kancelarija u Evropi, ali i van Evrope koja raspolaže ogromnom bazom pitanja i odgovora na najrazličitija pitanja i od velike je pomoći u nalaženju i tumačenju odredbi važeće regulative u EU, informisanju i olakšavanju biznis-to-biznis saradnje i poslovanja.