Drugi događaj u okviru projekta WISE, 25. novembar 2018. Sremski Karlovci

wise2d1a.jpg

Dana 25.11.2018. udruženje građana ,,Dunav 1245’’ realizovalo je drugu projektnu aktivnost – EU Reflect, u okviru evropskog projekta WISE (Inovacijama jačamo Evropu) iz programa Evropa za građane i građanke.

wise2d2a.jpg

Ciljevi projekta WISE su informisanje i edukacija građana o istoriji Evropske unije i njenim institucijama i vrednostima sa fokusom na 60-ogodišnjicu potpisivanja Rimskog sporazuma, zatim aktivno učešće građana u diskusijama i debatama na temu izazova sa kojima se EU suočava ( nezaposlenost, ekonomska kriza, migrantska kriza, Bregzit...) i učešće građana u pronalaženju rešenja za navedene probleme kao i osmišljavanje potencijalnih budućih scenarija za EU.

wise2d3a

U ovom projektu učestvuje 16 evropskih zemalja.Nosilac projekta je Francuska, a projektni parneri su udruženja i organizacije civilnog društva iz Portugalije. Španije, Italije, Belgije, Holandije, Albanije, Bugarske, Crne Gore, Rumunije, Češke, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Makedonije i Srbije. U ovom projektu Srbiju predstavlja naše udruženje.

wise2d4a

Druga projektna aktivnost realizovana je u saradnji sa 6 udruženja građana iz Hrvatske: KUD ,,Anka Ošpuh’’, udruga ,,Narcisa’’, ,,Žene iz centra svijeta’’, ,,Trsek’’, Vijeće srpske nacionalne manjine Ludbreške županije i ,,Ludbreška vinska cesta’’. U aktivnosti su se uključili i članovi udruženja Kolo srpskih sestara i Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca.

wise2d5a.jpg

U drugoj fazi projekta čija tema su bili izazovi sa kojima se Evropska unija suočava, naši sugrađani imali su priliku da diskutuju sa gostima iz Hrvatske o prednostima i manama članstva u EU i da čuju primere dobre prakse.

wise2d6a.jpg

Ovim putem se zahvaljujemo našim gostima iz Ludbrega na učešću u ovoj projektnoj aktivnosti.

wise2d7a.jpg