ZAVRŠNA PROJEKTNA AKTIVNOST U SKLOPU PROJEKTA „WISE“

wiseFinal

U Sremskim Karlovcima u prostorijama udruženja „Dunav 1245“, 26. Juna 2019 održana je završna aktivnost u sklopu projekta WISE , radionica , EU ACT – javna debata na temu potencijalnih rešenja za probleme EU i osmišljavanje scenarija za budućnost EU .

wiseFinal1

Moderator je bila Jelena Petrović, član upravnog odbora udruženja, koja je pripremila prezentaciju Potencijalni scenariji za budućnost Evrope. Upoznala prisutne sa četiri potencijalna scenarija autora Nicolas de Santis, podelila prisutne u grupe I dala im mogućnost da daju svoje komentare na date scenarije, što su oni rado prihvatili. Nakon debate učesnici su se dizanjem ruku izjasnili koji im je scenario verovatniji da će se dogoditi.

wiseFinal2

Nakon izjašnjavanja o potencijalnim scenarijima u budućnosti, učesnici su, u okviru svojih grupa, dali predloge za slogane koji ilustruju put kojim bi EU trebala slediti u budućnosti.

wiseFinal3

Na događaju učestvovalo 27 građana Srenskih Karlovaca.

wiseFinal4

Po završetku građani su se družili uz piće koje je domaćin poslužio.

wiseFinal5